Ako funguje dezinfekcia
UV-C žiarením


Názvom germicídne žiarenie označujeme umelé žiarenie z ultrafialovej (UV) časti spektra.

Vlnové dĺžky sa merajú v nm a UV oblasť sa nachádza medzi 13,6 až 400 nm. Najdlhšie vlnové dĺžky UV – žiarenia siahajú až do oblasti viditeľného svetla. UV - žiarenie sa pohybuje priamočiaro, so štvorcom vzdialenosti klesá jeho intenzita. Nevniká do látok, neprechádza obyčajným sklom a pôsobí iba tam, kde dopadá.

Zistilo sa, že najväčší baktericídny účinok sa vyskytuje pri vlnových dĺžkach žiarenia od 250 do 270 nm. UV-C žiarenie tejto vlnovej dĺžky nezvratne zničí baktérie, vírusy, plesne, huby a všetky ostatné mikroorganizmy, ktoré sa ocitnú v jeho dosahu. Žiarenie tejto vlnovej dĺžky porušuje a ničí ribonukleové kyseliny, ktoré sú v bunkách nosičom genetickej informácie. Dochádza k zmenám v plazme i v samotnom jadre buniek. Ich delenie je zabrzdené a pri vystavení UV-C žiareniu je úplne zastavené.ImageUV žiarenie môžeme rozdeliť do troch skupín:

1. UV – A od 400 do 315 nm

2. UV – B od 315 do 280 nm

3. UV – C od 280 do 13,6 nm

UV - žiarivka predstavuje trubicu z kremenného skla naplnenú parami ortuti a malým množstvom vzácneho plynu. Ióny, ktoré sa uvoľňujú z katódy nárazom na atómy ortuti, iniciujú v nich vyžarovanie ultrafialového žiarenia.

Zatiaľ čo pri bežných osvetľovacích žiarovkách postačuje obyčajné sklo, pre UV žiarenie s krátkymi vlnovými dĺžkami, sa používa špeciálne kremenné sklo, ktoré jediné prepúšťa UV žiarenie. Nežiadúce vlnové dĺžky sa odfiltrujú použitím vhodného zloženia skla, preto je výber UV žiarivky veľmi dôležitý.

UV-C žiarenie sa vytvára pri nízkotlakových výbojoch ortuti (germicídne žiariče). Na výrobu UV žiaričov bolo použité špeciálne kremenné sklo, ktoré má vysokú rýchlosť prenosu baktericídneho žiarenia, pričom sklo absorbuje nežiaduce UV žiarenie s vlnovou dĺžkou pod 200 nm. Preto UV žiariče produkujú zanedbateľné množstvo ozónu a iba počas prvých 100 hodín svietenia.

Celkové množstvo žiarenia UV výbojky sa udáva vo wattoch. Intenzita žiarenia sa udáva v mikrowattoch na cm2 (μW/cm2). Vyžarované množstvo pre 30 W výbojky je 50 μW/cm2 vo vzdialenosti 1 m.

Základné delenie germicídnych žiaričov

1. Germicídne žiariče bez prítomnosti ľudí – priame pôsobenie otvoreným žiaričom
2. Germicídne žiariče za prítomnosti ľudí – nepriame pôsobenie uzatvoreným žiaričom


1. Germicídne žiariče bez prítomnosti ľudí – priame pôsobenie otvoreným žiaričom

Priame ožarovanie celkového objemu vzduchu v miestnosti je najúčinnejší spôsob sterilizácie miestnosti. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na plochách, stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia, zvieratá a nie sú rastliny. Toto žiarenie nie je totožné s UV žiarením bežných horských sĺnk (spektrum UVA a UVB), ktoré majú blahodarné účinky. Je to z dôvodu, že fungujú na princípe vyžarovania UV-C žiarenia, ktoré je neviditeľné a má negatívny vplyv na ľudský organizmus. Po zasiahnutí oka môže žiarenie vyvolať zápal spojiviek, pri vyšších dávkach alebo dlhodobejšom pôsobení vážne poškodiť zrak.

Ide o proces priameho dopadu žiarenia na povrch predmetov, pričom dochádza k ničeniu baktérií a vírusov vo vzduchu i na povrchu. Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia UV-C žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia bunkových štruktúr rýchlo hynú. Je to ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm.

K dispozícii sú žiariče s detektorom pohybu, aby nedošlo k zasiahnutiu človeka. Je možné dodať žiariče s časovačom na nastavenie zapnutia, vypnutia, oneskorenia, opakovania a pod. Dajú sa pevne namontovať na stenu, na strop, alebo sú mobilné na kolieskach. OKTAN, AGALINE.

Obchodné názvy otvorených UV-C žiaričov: OKTAN, AGALINE.


2. Germicídne žiariče za prítomnosti ľudí – nepriame pôsobenie uzatvoreným žiaričom

Nepriame ožarovanie je sterilizácia vzduchu jeho ventiláciou cez uzavretý germicídny žiarič. Pri tejto metóde je ventilátorom vháňaný vzduch do okolia trubice a núteným prúdením vzduchu cez žiarič dochádza k sterilizácii vzduchu v celej miestnosti.

Uzavreté žiariče majú zdroj UV žiarenia uložený v tuneli, cez ktorý prechádza vzduch. Kontaminovaný vzduch vchádza do prístroja zospodu a vychádza z vrchnej časti, čo zabezpečí cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Nepoužívajú sa žiadne chemikálie. Tieto germicídne žiariče dezinfikujú vzduch od mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky, čím spôsobí fotochemický rozklad ich DNA.

Germicídne žiariče za prítomnosti ľudí sa všeobecne používajú na účinnú dezinfekciu vzduchu, ktorý obsiahne celý objem vzduchu miestnosti. Pri týchto žiaričoch za prítomnosti ľudí je rozdiel hlavne vo výkone trubíc vo W a objemovom výkone ventilátora v m3/hod.

Je možné dodať žiariče s časovačom na nastavenie zapnutia, vypnutia, oneskorenia, opakovania a pod. Dajú sa pevne namontovať na stenu, na strop alebo sú mobilné na kolieskach alebo bez nich.

Obchodný názov uzavretého UV-C žiariča je AIRSTREAM.


OCHRANA PROTI ŠKODLIVÉMU ÚČINKU ŽIARENIA

Žiarenie UV-C je škodlivé a má negatívny účinok na ľudský organizmus, zvieratá aj rastliny. I malá dávka ožiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal spojiviek a pri vyšších dávkach i ťažko poškodiť zrak

Pri používaní a manipulácii s otvorenými germicídnymi žiaričmi je nutné používať ochranné pomôcky (napr. sklenené priliehajúce okuliare a gumené rukavice) a nevystavovať organizmus priamemu vplyvu žiarenia.

Pred spustením zariadenia sa uistite, že všetci opustili miestnosť !!!

Image

LORIKA Slovakia s.r.o.

Naša spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky od roku 1995. Poskytujeme komplexný systém hygienických riešení pre čistotu akejkoľvek prevádzky a pri každej požiadavke sme rýchli a flexibilní.

Kontaktné údaje

  • Ulica priemyselná 2130/11, 038 52 Sučany
  • Telefón: +421 43 4220 057
  • Email: lorika@lorika.sk